SK
Zariadenia - Video
Kombinovaný násypný kôš - Auto/Vagón o kapacite 150t, zastrešenie + automatický odber vzoriekVákuová doprava 1 - 7 t/hodPARTNERI: