SK

Štúdie, projekty a vyššia dodávateľská činnosť
 1. Sypké materiály:
  • manipulácia a skladovanie
  • dávkovanie, váženie a balenie
 2. Zrniny:
  • manipulácia a skladovanie s prevzdušňovaním a meraním teplôt, hladín a vlhkosti< sušenie, čistenie a triedenie
 3. Osivá:
  • čistenie, triedenie a morenie,
  • váženie a balenie
 4. Kŕmne zmesi:
  • výroba sypkých, granulovaných a tukovaných kŕmnych zmesí,< linky na výrobu premixov a koncentrátov,
  • šrotovacie linky,
  • granulačné linky,
  • linky na expandovanie KZ,
  • extrúzne linky na výrobu tvarovaných krmív (pet food)
  • zásobníky surovín a hotových výrobkov,
  • váženie a balenie
 5. Sladovne:
  • príjem, čistenie, triedenie a namáčanie jačmeňa,
  • odklíčkovanie a expedícia sladu,
  • aspirácia technologických liniek a síl
 6. Olejniny:
  • extrúzne linky na spracovanie sóje do kŕmnych zmesí,
  • technológia spracovania olejnín
 7. Peletizácia biomasy, DDGS, drevnej štiepky a pilín, zeolitu a neabrazívnych práškových chemikálií
 8. Aspirácia prašných prevádzok (obilných síl, výrobní kŕmnych zmesí, a pod)
 9. Systémy automatizovaného riadenia výrobných liniek s vizualizáciou procesov
 10. Výrobné a skladovacie haly
 11. Technologické zariadenia obilných mlynov
PARTNERI: