SK

Inžiniersko - výrobná a obchodná spoločnosť AGROEKS, a.s. realizuje inžiniersku činnosť a výrobné zariadenia a linky predovšetkým pre spracovanie zrnín a sypkých surovín pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel :

 • Výrobné zariadenia:
  1. Závitovkové, reťazové a pásové dopravníky výkonu 6 – 400 t/hod
  2. Predčističky a čističky zrnín výkonu do 400 t/hod
  3. Triedičky zrnín
  4. Šachtové a modulové sušiarne zrnín do 80 t/hod
  5. Kladivkové šrotovníky do 15 t/hod
  6. Dvoj a štvorvalcové drviče krmív do 24 t/hod
  7. Automatické dávkovacie viackomponentné váhy
  8. Závitovkové dávkovače pre mlyny, drviče a váhy
  9. Miešačky krmív objemu do 5 mЗ
  10. Granulačné lisy na krmivá a drevný odpad
  11. Chladiace kolóny granulátu
  12. Rotačné separátory odrolu z granúl
  13. Suché a mokré extrudéry krmív
  14. Lisy na lisovanie oleja z olejnín
  15. Automatické vyvíjače strednotlakovej pary
  16. Oceľové silá objemu do 25000 ton pre silá na uskladnenie zrnín
  17. Automatické vrecovacie váhy pre sypké materiály váživosti do 50 kg
  18. Priemyselné filtre vzduchu
  19. Systémy automatizovaného riadenia výrobných zariadení s grafickou vizualizáciou režimu a hodnôt pracovných parametrov

 • Výrobné a skladovacie linky:
  1. Linky na pozberových úprav zrnín
  2. Linky na pozberové čistenie a sušenie zrnín
  3. Silá s rôznym počtom a objemom buniek a príjmových košov
  4. Kompletné linky na výrobu sypkých alebo granulovaných krmív
  5. Linky na výrobu sladu
  6. Linky na granulovanie a extrudovanie krmív
  7. Linky n výrobu drevných peliet
  8. Linky na váženie a vrecovanie sypkých materiálov
  9. Linky na výrobu oleja z olejnín
  10. Priemyselné filtračné a aspiračné systémy
PARTNERI: